ALGEMEEN-regels.jpg


HUISREGELS

VOORWAARDEN:

• De aanwezigheid in het skatepark is helemaal op eigen risico;

• Het gebruik van de obstakels in het skatepark is HELEMAAL OP EIGEN RISICO;

• De beheerder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, letsel en/of ziekte voortkomend
uit het gebruik van het skatepark;

• De beheerder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal. Van iedere vorm van diefstal
wordt direct aangifte gedaan bij de politie;

• Het gebruik van bescherming in de vorm van helm, knie- en elleboogbeschermers wordt sterk aangeraden;

• De beheerder is bevoegd besluiten over de orde binnen het skatepark te nemen, die bindend zijn voor
zichzelf en voor de gebruikers;

• De beheerder is bevoegd personen die zich niet aan deze regels houden, te weigeren en / of verdere
..stappen te ondernemen.

REGELS:

• Het is verboden te roken (overal dus!)

• Het gebruik van en handel in (soft-)drugs is verboden;

• Het is verboden om de obstakels te waxen;

• Het opzettelijk toebrengen van schade in het skatepark, anders dan door het skaten, wordt gezien als
vandalisme; De veroorzaker moet de schade vergoeden;

• Agressie en discriminatie worden in geen enkele vorm getolereerd;

• Het is verboden in de kantine gekochte drank en/of etenswaren te gebruiken buiten de kantine;

• Eigen, meegenomen alcoholische dranken zijn in het gehele park verboden;

• Glas is niet toegestaan in het skatepark; alleen in de kantine en op het balkon;

• Tweewielers zijn verboden in het skatepark;

• Honden en andere dieren worden niet toegelaten tot het skatepark;

• Luister altijd naar de medewerkers van het skatepark;

• Afval hoort in de afvalbakken;

• Behandel iedereen in het skatepark met respect.
.

KORTOM: Je bent hier te gast: gedraag je dus ook zo!

HORECA:

In de kantine zal geen alcoholhoudende drank worden verstrekt:

• Aan personen jonger dan 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken;

• Aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren;

• Aan vrouwen waarvan bekend is dat zij zwanger zijn;

• Wanneer dit verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in de hand werkt.

• Er zal afhoudend worden gereageerd bij het verzoek van gasten om onbeperkt te schenken.

• Verkeersdeelname van gasten na gebruik van alcohol zal worden tegengaan, door daar waar mogelijk
vervangend vervoer of een overnachting aan te bevelen en desgewenst behulpzaam te zijn bij de
realisering daarvan.
.
.

.

TIJDEN & PRIJZEN

Maandag:16.00 - 21.00 (stuntsteps only)
Dinsdag:15.00 - 23.00
Woensdag:14.00 - 23.00
Donderdag:15.00 - 23.00
Vrijdag:15.00 - 24.00
Zaterdag:13.00 - 24.00
Zondag:12.00 - 20.00
 
Entree:€ 6,00
Kortingskaart:€ 50,-
Maandkaart:€ 45,-
Seizoenskaart (3 maanden): € 120,-
Leskaart: € 80,-
Les + abonnement kaart: € 100,-
AREAFIFTYONE STRIJP-S EINDHOVEN
Klokgebouw 51, 5617 AB Eindhoven
040 2341060, info@area51skatepark.nl